MASA ‘UZLAH 45 HARI
SISWA TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK BERKOMUNIKASI DENGAN ORANG TUA DAN KELUARGA SELAMA MASA ‘UZLAH